Spracovanie prírodného kameňa – Ivan Pucheľ
SNP 263/145
919 04
Smolenice

IČO: 41695216 DIČ: 1074980159

mob.: 0908 /684 485
mob.: 0915 /114 956 tel.: 033 /55 11 515 e-mail: puchel@puchel.skBohuslav Pucheľ
SNP 263/145
919 04
Smolenice


mob.: 0915 /772 974
e-mail: bohus.puchel@gmail.com